Creo Elements/Direct Model Manager, ürün tasarım verilerinizi merkezi bir veri tabanı içinde yönetir ve ekibe yük getirmeden geliştirme çabalarını etkin bir şekilde koordine eder.

PTC Creo Elements / Direct Model Manager, PTC Creo Elements / Direct Modeling için entegre ürün veri yönetimi yönetimi modülüdür. PTC Creo Elements / Direct Model Manager ile şirketler, geliştirme ekiplerinin ürünün yaşam döngüsü boyunca tasarım verilerini izleme ve yönetme çabalarını kolaylaştırabilir.

……………….

Faydaları

Ürün geliştirme ve maliyetlerinizi düşürün

Birden çok ürün yapılandırmasını yöneterek ve aynı zamanda ürün platformlarında paylaşılan parçaları ve montajları yeniden kullanarak mühendislik süresini azaltın ve üretim maliyetlerini azaltın.

Kayıt sistemi

Merkezi çalışma grubu veritabanınız olarak PTC Creo Elements / Direct Model Manager’ı kullanın ve yayımlanan tasarım verilerini ERP gibi diğer kurumsal sistemlerle paylaşın. Bu esneklik çok çeşitli kurumsal veri yönetimi stratejilerini ve sistemlerini destekleyebilir.

Süreçleri kolaylaştırın

Manuel veri yönetimi süreçlerinin zamanını ve masrafını ortadan kaldırın. Tasarım bütünlüğünü sağlayın ve kazara veri kaybına karşı koruma sağlayarak geliştirme ekibindeki tasarım verilerinin güncel revizyonları ile çalışın.