Web-tabanlı Eğitimler

Ürün Nr Adı Gün İçerik Ön Koşullar
M913W Creo Elements/Direct  Modeling  V20.3.1 güncelleme eğitimi.
A web-tabanlı Eğitim
1 – Creo Elements / Direct Version 20.3.1’in tüm yeni işlevlerini ve geliştirmelerini kapsayan
Ürün Nr Adı Gün İçerik Ön Koşullar
M919W Modeling Express
A web-tabalı Eğitim
1 – Modeling Express ile çalışmak için gereken tüm temel bilgileri kapsar.


Sınıf Eğitimleri

“Creo Elements/Direct Modeling”  Kursları

Ürün Nr Adı Gün İçerik Ön Koşullar
M903T Creo Elements/Direct Modeling
Giriş
2 – Arayüz konsepti
– Workplane lerin kullanılması
– Katı Model yaratma
– Parça ve montajların işlenmesi ve yerleştirilmesi
– Parçaların değiştirilmesi
– Parça özelliklerinin atanması
– Serbest yüzeyli parçaların yaratılıp değiştirilmesi
– Çiziciyle çıktı alınması
– Ana Direk Modelleme İşlemleri
– Çeşitli alıştırmalar
Kullanıcıların Creo Elements/Direct Drafting (ME10) veya her hangi başka bir 2-boyutlu CAD sistemini bilmesinde fayda vardır. Mühendislik çizimlerini anlaması ve genel çizim yapısını bilmesi gerekmektedir. 3-boyutlu CAD sistemlerini bilmesi yararlı olup ama gerekli şart değildir
M904T Creo Elements/Direct Modeling İleri Seviye 4 – 3-boyutlu dataların  IGES, STEP, SAT, STL, VRML formatlarında alınıp/değiştirilip, tamir edilmesi
– Create, gather ve untrimm gibi serbest Yüzey işlemlerinin kullanılması.
– Serbest yüzeylerin katı modellere dönüştürülmesi.
– Yüz parçaları modelleme
– İşleme komutlarını yüz parçalarına uygulama
– Gelişmiş serbest yüzey modelleme komutarı (sweep, helix,
skinning, capping)
– 3 Boyutlu eğrilerle calışma
– Gelişmiş B-Spline işlemleri
– İlerlemiş Direk Modelleme işlemleri (cut/copy/paste features, move/align/tape faces, split/merge edges.)
– Menüleri ayarlama ve değiştirme
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M922T Creo Elements/Direct Annotation 2 – Kablolama terimleri
– Manuel Kablolama
– Düz kablolar
– Kütüphane parçalarının yaratılıp yönetilmesi
– ECAD arayüzü
– Kablo üretimine giriş (Nailboard)
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M905T Creo Elements/Direct Cabling
Giriş
2 – Çizim ve Görünüş Oluşturma
– Ölçülendirme
– Ek Geometri
– Yardımcı Geometri
– Tarama ve Yazı
– Sembol ekleme
– Bastırma/Çizdirme
– Kaydetme/Yükleme
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Cabling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M906T Creo Elements/Direct Cabling
İleri Seviye
2 – Kablolama terimleri
– Manuel Kablolama
– Düz kablolar
– Kütüphane parçalarının yaratılıp yönetilmesi
– ECAD arayüzü
– Kablo üretimine giriş (Nailboard)
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M907T Creo Elements/Direct Modeling
Advanced Design
2 – Bağlantıların tanımlanması
– Parça ve parça grupları arasındaki bağlantılar
– Parça aileleri tablolarının yaratılması
– Gelişmiş formüller
– MS Excel ile bağlantı
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M908T Creo Elements/Direct Modeling
LISP Introduction
4 – Basics of LISP
– LISP inside Creo Elements/Direct Modeling
– Create 2D, Create 3D,
– Using Creo Elements/Direct Modeling commands inside LISP
– UI Dialog Generator
– File Input/Output
– Many exercises
This course requires completion of Creo Elements/Direct Modeling Introduction course and basic knowledge in any high level  programming language.
M909T Creo Elements/Direct Modeling
LISP Advanced
3 – LISP Temel kavramlar
– Creo Elements/Direct de kullanılan LISP
– Create 2D, Create 3D,
– Creo Elements/Direct Modeling komutlarının LISP de kullanımı
– Arayüz Diyalogları Oluşturulması
– Dosya Input/Output
– Çesitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı ve herhangi bir programlama dilinin temel bilgilerine hakim olduğunuzu öngörür.
M910T Creo Elements/Direct Modeling Model Manager 3 – Veritabanı kurulması ve ayarı
– Model Manager e Giriş
– Kullanıcı Tanımları
– Veri kaydetme, bulma ve yükleme yöntemleri
– Paketlerle çalışma
– Projelerle çalışma
– Çeşitli aliştırmalar

“Creo Elements/Direct Drafting” Kursları

Ürün Nr Adı Gün İçerik Ön Koşullar
M901T Creo Elements/Direct Drafting
Giriş
3 – Kullanıcı arayüzü
– Cetvel/Izgara İşlemleri.
– Kurşun kalem çizgileri
– Temel seçme elemanları
– Tarama
– Değiştirme
– Yazı işlemleri
– Boyutlama İşlemleri
– Tabaka ve İnfo fonksiyonları
– Çizim
– Parça yapısı temel bilgiler
– Çeşitli alıştırmalar
Kullanıcıların herhangi bir 2-boyutlu CAD sistemini bilmesi yararlı olup ama gerekli şart değildir . Mühendislik çizimlerini anlaması ve genel çizim yapısını bilmesi gerekmektedir.
M902T Creo Elements/Direct Drafting
İleri Seviye
2 – İlerlemiş seçim işlemleri
– İlerlemiş Parça yapısı işlemleri
– 2B – gizlenmiş çizgiler
– Makro yazma
– Sistem değiştirme uygulamaları
– Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs CoCreate  Drafting Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür.

“Uygulama” Kursları

Ürün Nr Adı Gün İçerik Ön Koşullar
M931T ExtrusionPower 3 – User Interface
– Bearing Length Design
– Tapering of Ports
– Multi void profiles
– Solid Dies
– Port Hole Dies
– Transfer Data from 2D to 3D
– Welding Chamber Design
– Different Web sections
– Preparation of data to CAM and FEA
– Technological aspects
– Many exercises
This course requires the completion of Creo Elements/Direct Modeling Introduction Course.